Posts

9 Districtskampioenen Judo voor Van Buel Sports!

ECHA geeft prioriteit aan 18 stoffen (SVHC) op kandidaatslijst voor autorisatie

EUSES-software helpt u bij het beoordelen van biociden

Chemisch beheer in China: complexer dan in de EU

ECHA introduceert nieuw indieningsportaal voor gifcentra

Wat zijn de gevolgen van invoering van de UFI code?

16 actiepunten in de REACH-beoordeling

ECHA, de stand van zaken

Wat houdt biociden-verordening in?

Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen?

Digitale disruptie in het lab

Eenderde van de REACH-registratiedossiers bevatte fouten

ECHA heeft dringend gegevens nodig over 1300 chemicaliën!