16 actiepunten in de REACH-beoordeling

De 16 actiepunten in de REACH-review zijn:


 1.     Moedig het bijwerken van registratiedossiers aan
 2.     Verbeter evaluatieprocedures
 3.     Verbetering van de werkbaarheid en kwaliteit van uitgebreide veiligheidsinformatiebladen
 4.     Het volgen van zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen
 5.     Bevordering van vervanging van SVHC's
 6.     Vereenvoudiging voor een werkbaarder autorisatieproces
 7.     Vroege sociaal-economische informatie voor mogelijke regelgevende maatregelen
 8.     Verbeter de beperkingsprocedure
 9.     Verdere versterking van de betrokkenheid van de lidstaten bij de beperkingsprocedure
 10.     Kader de toepassing van het voorzorgsbeginsel
 11.     Wisselwerking tussen autorisatie en beperking
 12.     Interface tussen REACH- en OSH-wetgeving
 13.     Verbetering van de handhaving
 14.     Ondersteuning van de naleving door het MKB
 15.     Vergoedingen en de toekomst van ECHA
 16.     Herziening van registratievereisten voor stoffen en polymeren met een laag volume

Reacties