Eenderde van de REACH-registratiedossiers bevatte fouten

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven

Aldus staatsecretaris Stientje van Veldhoven


Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de Nederlandse Reach-registratiedossiers en het wegwerken van de tekortkomingen ervan. Onlangs is uit informatie van het Europees agentschap voor chemische stoffen ECHA gebleken dat 121 van de 350 gecontroleerde dossiers niet in orde waren.

Met de REACH-verordening is het registreren van stoffen die in Europa op de markt worden verhandeld, wettelijk geregeld. REACH bepaalt dat alle stoffen die in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar op de markt worden gebracht, verplicht moeten worden geregistreerd door degene die daarvoor verantwoordelijk is. Dat kan de producent zijn, de importeur of degene die grondstoffen verwerkt tot een mixture met een gevarenclassificatie. Welke informatie hiertoe moet worden aangeleverd, is afhankelijk van de hoeveelheid die jaarlijks wordt vermarkt. Onder de 10 ton is slechts beperkte informatie nodig, boven de 1000 ton zeer uitgebreide.

Controle op aangeleverde informatie
Registratie van stoffen wordt gedaan bij het Europees chemicaliënagentschap ECHA, zo meldt de staatssecretaris. De juistheid van deze informatie wordt beoordeeld in een zogenoemde compliance check. Vorig jaar hebben twee Duitse agentschappen (BfR en UBA) in samenwerking met ECHA een snelle screening uitgevoerd. Met de volgende resultaten:

Enkele cijfers
In de categorie 100 tot 1000 ton voldoet 44% van de dossiers aan de eisen van Reach, is 37% te complex om met de uitgevoerde studie een conclusie te kunnen trekken en zou 19% niet conform Reach zijn.
In de categorie meer dan 1000 ton per jaar voldoet 31% aan de eisen van Reach, is 37% te complex voor een snel oordeel en zou 32% niet conform Reach zijn.
De belangrijkste reden voor het niet op orde zijn van dossiers, is dat de product-verantwoordelijke registrant onvoldoende kan verantwoorden waarom bepaalde ontbrekende informatie voor zijn stof niet relevant zou zijn of waarom is afgeweken van de standaard-testvereisten.

Bedrijven stimuleren
Recentelijk heeft Van Veldhoven van ECHA informatie ontvangen over registratiedossiers van Nederlandse bedrijven. 121 heeft 350 compliance checks uitgevoerd op dossiers van Nederlandse bedrijven. In 121 gevallen was ECHA van mening dat het dossier tekortkomingen had en heeft de ILT een besluit naar die bedrijven gestuurd. Om deze ondernemingen ertoe te bewegen de registratie conform de regels van REACH te maken. Wat in voorkomende gevallen daadwerkelijk steeds gebeurd, zo schrijft de staatssecretaris.

Kwaliteit verbeteren
Inmiddels lopen er verschillende acties om de kwaliteit van de registratiedossiers te verbeteren. Daarbij zijn allerlei partijen betrokken: Echa, Cefic en het Reach Forum, en in Nederland VNCI, RIVM, Reach Helpdesk, NVWA, ILT en ISZW. Het gaat dan onder andere om betere samenwerking, controle en handhaving.

Lees ook: 'ECHA heeft dringend gegevens nodig over 1300 chemicaliën!'

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!


Reacties