ECHA introduceert nieuw indieningsportaal voor gifcentra

Met dit nieuwe portaal kunnen bedrijven informatie over gevaarlijke mengsels voorbereiden en indienen bij vergiftigingscentra.


Helsinki, 24 april 2014 – Het nieuwe indieningsportaal van ECHA is een veilige, online manier om het indienen en het managen van meldingen centraal te organiseren. Om te beginnen door de inzending van de melding mogelijk en gemakkelijk te maken en vervolgens door de status van die inzendingen te monitoren. Het systeem is gebaseerd op het geharmoniseerde format volgens de informatieverplichtingen van de CLP-verordening.

Voor dit portaal kunnen bedrijven met één melding de verschillende EU lidstaten en EER landen (EU + Liechenstein + Noorwegen + IJsland) waarnaar toe zij hun mengsels willen exporteren volledig informeren over de status van hun producten. Dit vermindert de administratieve lasten en kosten voor de betrokken bedrijven bij het indienen van informatie over gevaarlijke mengsels bij de aangewezen instanties in deze landen.

Kosten, geldigheid en updates
ECHA rekent geen vergoeding voor het gebruik van het portaal, maar sommige lidstaten doen dit mogelijk wél om hun kosten te dekken.
Kennisgevingen via het portaal zijn geldig zodra het desbetreffende land gereed is om ze te accepteren.
In juli en september worden en updates van het portaal verwacht die de gebruikersinterface verder verbeteren en de functionaliteiten uitbreiden.

Achtergrond en fasering
Op grond van de CLP-verordening (Classification, Labelling en Packaging oftewel Classificatie, Etikettering en Verpakking) moeten bedrijven die gevaarlijke mengsels op de markt brengen, informatie verstrekken aan de daartoe aangegeven – en bevoegde – instanties.
De aanlevering van deze informatie in een geharmoniseerde format wordt in fases ingevoerd, te weten:

  1. 1 januari 2020 voor mengsels bestemd voor consumentengebruik.
  2. 1 januari 2021 voor mengsels bestemd voor professioneel gebruik.
  3. 1 januari 2024 voor mengsels bestemd voor industrieel gebruik.

In gevallen van nood
De aangewezen instanties in de lidstaten stellen deze informatie beschikbaar aan gifcentra. Zodat deze in gevallen van nood snel het benodigde medische advies kunnen afgeven.

Bron: website ECHA.

Lees hier alles over poisoncentra en UFi code


Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen! Zie ook de bron.

Reacties