EUSES-software helpt u bij het beoordelen van biociden


Een nieuwe versie van EUSES is in september 2019 beschikbaar gekomen om bedrijven en autoriteiten te ondersteunen bij de beoordeling van de milieueffecten van biociden. Op de lange termijn wil ECHA een centraal instrument ontwikkelen om de chemische risicobeoordeling voor REACH en biociden te harmoniseren.

Het systeem van de Europese Unie voor de evaluatie van stoffen (EUSES) is software die sinds de jaren 1990 beschikbaar is voor risicobeoordeling van industriële chemicaliën en biociden.
Voor REACH zijn EUSES-modules opgenomen in Chesar, het hulpmiddel voor chemische veiligheidsbeoordeling en rapportage van ECHA.

Op zichzelf staand hulpmiddel
Voor biociden wordt EUSES gebruikt als een op zichzelf staand hulpmiddel om een ​​blootstelling aan het milieu en een risicobeoordeling uit te voeren, bijvoorbeeld voor werkzame stoffen en zorgwekkende stoffen.

Het belang van emissieraming
Emissieraming is een belangrijk onderdeel van milieurisicobeoordeling. Sinds de biocidenverordening in 2012 is aangenomen, hebben de lidstaten en ECHA veel nieuwe milieu-emissiescenario's ontwikkeld, maar het EUSES-hulpmiddel was tot nog toe niet bijgewerkt met deze informatie. Inmiddels is dat dus ook gebeurd in de nieuwe versie.
De nieuwe EUSES-versie 2.2.0 kan eind september 2019 worden gedownload op de website van ECHA.

Wat is nieuw in de nieuwe versie?
De update van EUSES is gericht op de onmiddellijke behoeften van diegenen die milieurisicobeoordelingen voor biociden uitvoeren: industrie en autoriteiten. Zoals reeds opgemerkt zijn denieuwe en bijgewerkte emissie scenario's voor biociden toegevoegd aan de tool.

Ontbrekende emissiescenario's
Tevens kunt u met de bernieuwde EUSES werkzame stoffen in 18 soorten biociden beoordelen. Voor twee productsoorten - veterinaire hygiëne en insecticiden - worden ontbrekende emissiescenario's als afzonderlijke hulpmiddelen op de website van ECHA beschikbaar gesteld.

Simple-Treat-model
Het emissietraject van directe afgifte aan het milieu is in alle beoordelingsstappen opgenomen in EUSES. Er is ook een nieuwe versie van het SimpleTreat-model (4.0) toegevoegd, dat het lot en de verdeling van een stof in een rioolwaterzuiveringsinstallatie beoordeelt.

De algemene look en feel van de EUSES-software blijft hetzelfde.


Gebruik EUSES
Volg deze stappen om de blootstelling en het risico van uw stof aan het milieu te beoordelen en neem de resultaten op in uw stof- of productdossier.

  1. Kies het beoordelingstype (bijv. Lokale beoordeling voor biociden).
  2. Voer de kenmerken van uw werkzame stof in.
  3. Definieer hoe het biocide dat een werkzame stof bevat wordt gebruikt (productsoorten).
  4. Bereken de uitstoot en blootstelling aan de omgeving voor uw gebruik.
  5. Voer de resultaten van uw gevarenbeoordelingen in.
  6. Evalueer de vergelijking van de blootstelling met het afgeleide niveau zonder effect om te zien of het gebruik veilig is.

Toekomstige software-ontwikkelingen

Hoewel hulpmiddelen en formaten voor het beoordelen van chemische risico's voor REACH en biociden de afgelopen jaren afzonderlijk zijn geëvolueerd, is het proces voor milieurisicobeoordeling zelf vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is hoe de milieu-uitstoot wordt beoordeeld.

Om synergieën voor de risicobeoordeling te creëren, begon ECHA in 2019 te kijken naar de beschikbare opties voor het hebben van een gemeenschappelijk hulpmiddel dat zou kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van stoffen onder zowel REACH als biociden - en mogelijk andere relevante wetgeving.

Meer efficiëntie
Het gebruik van meer gestandaardiseerde formaten, workflows en methoden in de EU voor zowel REACH als biociden, zou voor alle partijen meer efficiëntie betekenen.

Nieuwe tool met meer mogelijkheden
Aangezien de technologie achter de huidige EUSES-software oorspronkelijk 30 jaar geleden werd ontwikkeld, zou een nieuwe tool met modernere technologie meer mogelijkheden bieden voor verdere ontwikkeling.

Nieuw hulpmiddel in voorbereiding
Rekening houdend met al deze elementen, bereidt ECHA zich voor op de ontwikkeling van een nieuw hulpmiddel voor de beoordeling van chemische veiligheid voor zowel REACH als biociden in de komende jaren, met actieve betrokkenheid van belanghebbenden. Meld u aan om ECHA's nieuws te ontvangen om op de hoogte te blijven.

Hulpmiddelen voor chemische veiligheidsbeoordeling

Het systeem van de Europese Unie voor de beoordeling van stoffen EUSUS werd in de jaren negentig ontwikkeld door de EU en nationale autoriteiten. Het hulpmiddel is sinds 2012 door de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de industrie als een gecoördineerde inspanning gehandhaafd. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen is in 2018 begonnen met het coördineren van de bijwerking van het hulpmiddel voor het gebruik van biociden.

ECHA's tool voor chemische veiligheidsbeoordeling en rapportage Chesar werd in 2008 ontwikkeld. Om bedrijven te helpen bij het uitvoeren van hun chemische veiligheidsbeoordelingen onder REACH. Voor het onderdeel milieubeoordeling is de tool is gebouwd op EUSES, maar het heeft enkele specifieke onderdelen toegevoegd voor de beoordeling van de menselijke gezondheid.

Bron: ECHA nieuwsbrief
Lees ook: 'Chemisch beheer in China: complexer dan in de EU'Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Reacties