Chemisch beheer in China: complexer dan in de EUDe kennisgeving van nieuwe chemische stoffen in China wordt vaak China REACH genoemd vanwege de overeenkomsten met zijn Europese tegenhanger. We spraken met Christine Chuang van het Chinese adviesbureau voor chemie Chemical Inspection and Regulation Service (CIRS). Over China REACH en met waar chemische bedrijven op moeten letten wanneer ze actief worden op de Chinese markt.

Verschillen in chemische wetgeving in China en Europa?
'Het kader van de chemische wetgeving in China is complexer dan in de EU. In de EU heeft REACH de controle over alle nieuwe chemicaliën en bestaande chemicaliën. De European Chemicals Agency (ECHA) is de primaire verantwoordelijke autoriteit in Europa. In China zijn ondertussen veel verschillende Chinese autoriteiten betrokken bij het chemische beheer. Er zijn wetten gepubliceerd door het Peoples Congress; verordeningen gepubliceerd door de Staatsraad en ministeries; en uitvoeringsmaatregelen / richtlijnen gepubliceerd door andere minsteries en nationaal verplichte normen gepubliceerd door de Standard Administration Commission.' aldus Chuang.'

Een oerwoud aan regelgeving
'De twee belangrijkste autoriteiten zijn het ministerie van Ecologie en Milieu van de Volksrepubliek China (MEE) en het ministerie van noodbeheer van de Volksrepubliek China (MEM). In het kader van de Chinese chemische wetgeving vereist New Chemical Management de naleving van MEE-bestelnummer. Vanwege verschillende catalogi en classificatie heeft elke rol verschillende verplichtingen (registratie, licentie, toestemming, China GHS, et cetera.) die vereist zijn tijdens de productie en de leveranciersketen.'

Hoe vergelijkbaar is de China REACH met die van Europa?
'Eigenlijk is 'China REACH' geen officiële naam. Wat wij 'China REACH' noemen, is specifiek voor de 'nieuwe chemische kennisgeving in China'. De overeenkomsten tussen deze twee verordeningen zijn als volgt:

  • Notificatie-entiteit: alleen binnenlandse fabrikanten en importeurs kunnen als aangemelde instantie optreden. Buitenlandse bedrijven kunnen namens een enige vertegenwoordiger (OF) aanwijzen.
  • Meldingsgebied: de registratievereisten zijn van toepassing op chemische stoffen, stoffen in voorbereiding en stoffen die voorkomen in voorwerpen die bedoeld zijn om vrij te komen.
  • Gegevensvereiste: de gegevensvereiste is afhankelijk van het stofvolume. Het neemt toe met verschillende hoeveelheidsklassen.
  • Risicobeoordeling. Voor stoffen met een hoger tonnage zijn gevarenbeoordelingen vereist en moet een risicobeoordelingsrapport worden opgesteld op basis van hun gebruik en blootstellingsscenario's.
  • Aangezien de "Revisie van MEP Order 7e" binnenkort uitkomt, zullen er enkele updatevereisten zijn voor de kennisgeving van nieuwe chemische stoffen in China.'


Uitbreiden beheer van gevaarlijke chemische stoffen in China?
'In China worden gevaarlijke chemicaliën voornamelijk gereguleerd door het decreet 591 van de Raad van State. Betreffende veilig beheer van gevaarlijke chemicaliën, uitgegeven in 2011. Samen met de catalogus van gevaarlijke chemicaliën (2015) en andere catalogi. Voorbeelden daarvan: giftige chemicaliën, verboden chemicaliën, Priority Management en Speciaal doel. Het binnenlandse bedrijf/fabriek die gevaarlijke chemicaliën in catalogi produceert, verwerkt of exploiteert, is onderworpen aan verschillende licentievereisten. Bovendien vereist Decreet 591 dat binnenlandse fabrikanten en importeurs die omgaan met gevaarlijke chemicaliën in China, registraties voor gevaarlijke chemische stoffen indienen. Inclusief het verstrekken van SDS'en en labels die voldoen aan de nationale GHS-normen van China.'

Christine Chuang
Belangrijkste uitdagingen voor chemische bedrijven met ambitie voor Chinese markt?
'Op basis van ons begrip en onze ervaring zijn hier enkele richtlijnen:

  •  In China zijn meerdere ministeries betrokken bij chemisch beheer. Chemicaliën in China worden beheerd volgens verschillende lagen van wet- en regelgeving. Waaronder decreten, orders en technische normen.
  • Vanwege de geografische ligging van China kunnen verschillende regio's een ander begrip hebben van de chemische voorschriften. U dient afzonderlijk te communiceren met verschillende douane- of lokale afdelingen.
  •  Een ander kenmerk is dat er beperkte toegang is tot uitgebreide ondersteunende richtlijnen en het ontbreken van een officieel platform voor het delen van gegevens. Chemische bedrijven moeten de hele registratie/kennisgeving voltooien door individueel aan de veeleisende gegevensvereisten te voldoen. Let op: het is belangrijk het definitieve certificaat/licentie te verkrijgen vóór de daadwerkelijke activiteiten.
  •  Zoals alle bedrijven die zaken doen in China, zijn er altijd taalbarrières en cultuurverschillen. Werk stap voor stap, wees geduldig bij het nemen van beslissingen.'


Waar moet rekening mee worden gehouden bij transport van gevaarlijke goederen naar China?
'Met betrekking tot het transport van gevaarlijke chemicaliën moeten bedrijven in eerste instantie beoordelen of de gevaarlijke chemicaliën gevaarlijke goederen zijn. Dat doe je door de Lijst met gevaarlijke goederen (GB 12268-2012) te raadplegen. Vervolgens moeten bedrijven beoordelen of de gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden of uitzonderingshoeveelheden kunnen worden vervoerd op basis van de hoeveelheden gevaarlijke goederen voor transport. Evenals de Uitgezonderde hoeveelheden en verpakkingshoeveelheden gevaarlijke goederen (GB 26844.1-2012) en de Beperkte hoeveelheden en verpakkingsvereisten van gevaarlijke goederen (GB 26844.2-2012).'

Verpakking, markering en etikettering
'Op basis van deze beoordelingen moeten bedrijven geschikte verpakkingsmaterialen selecteren.  Bijvoorbeeld in UN-specificatiepakketten. Tevens speelt de vraag of de gevaarlijke goederen op passende wijze zijn gemarkeerd en geëtiketteerd. Andere punten waarmee rekening moet worden gehouden: kunnen de gevaarlijke goederen worden verpakt in vrijgestelde hoeveelheden en beperkte hoeveelheden voor transport; Uiteindelijk moeten bedrijven kiezen voor een transporteenheid met de juisten en relevante transportkwalificaties voor hun gevaarlijke goederen.'

Bron: European Coatings
Lees ook: 'ECHA introduceert nieuw indieningsportaal voor gifcentra'


Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Reacties