Stoffengroepering om risico's van chemicaliën te beheersen

Foto: Ralph Kunze via Pixabay

De term 'stoffengroepering' kan op vele manieren worden geïnterpreteerd. Er zijn verschillende doelen om stoffen samen te brengen en de basis voor groeperen kan variëren. Maar voor ECHA is het groeperen van stoffen een manier om werk te organiseren. Het helpt het risicobeheer van chemicaliën te verbeteren en ondersteunt geïnformeerde vervanging.

Om het duurzame gebruik van chemicaliën en geïnformeerde substitutie te ondersteunen, is een holistische benadering nodig om naar vergelijkbare stoffen te kijken. De basis voor het groeperen kan chemische overeenkomst zijn. Denk aan vergelijkbare effecten of eigenschappen en vergelijkbare toepassingen of functies. Het is zelfs mogelijk om stoffen bundelen die in dezelfde sector worden vervaardigd of gebruikt.

Efficiënter risicobeheer
De industrie spreekt vaak over groeperen als een manier om gegevenslacunes aan te vullen. Maar voor ECHA biedt het een bredere en snellere manier om naar stoffen te kijken en maakt het risicobeheer van chemische stoffen efficiënter.
Het kost tijd om nieuwe gegevens te genereren, maar het zou zeker geen jaren moeten duren om stoffen te verdelen in clusters van:
  • Stoffen met hoge prioriteit voor verdere informatie-generatie.
  • Stoffen met hoge prioriteit voor wettelijk risicobeheer.
  • Stoffen met lage prioriteit voor verder regelgevend werk op EU-niveau op basis van de beschikbare informatie.

In groepen bekijken
Individueel stoffen beproeven en beoordelen is een langzame en inefficiënte strategie gebleken. Er zijn verschillende gevallen waarin het verbieden van de ene stof ertoe heeft geleid dat deze is vervangen door een andere, net zo schadelijke stof. Een situatie die alleen kan worden voorkomen door stoffen die op de een of andere manier op elkaar lijken in groepen te bekijken.

Traditionele regelgevingsinstrumenten
Traditioneel zijn de regelgevingsinstrumenten die worden gebruikt om de chemische veiligheid te verbeteren - enkele uitzonderingen daargelaten - op elke stof afzonderlijk en na elkaar toegepast. Denk bijvoorbeeld aan geharmoniseerde classificatie of beperking.

Hoofd Prioteringseenheid ECHA 
'Om het hele proces te versnellen, moeten we niet alleen naar verschillende stoffen tegelijk kijken, maar ook het gebruik van verschillende regelgevende instrumenten optimaliseren', legt  het hoofd van de Prioriteringseenheid van ECHA Elina Karhu uit. 'Om aldus de informatie te genereren en te beoordelen, en de geïdentificeerde risico's te beheren. Met als doel ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk de nodige risicobeheersmaatregelen implementeren. Ofwel concluderen dat er geen verdere regulerende maatregelen nodig zijn. Het groeperen van stoffen zal er tevens voor zorgen dat vergelijkbare stoffen op een consistente en coherente manier worden beheerd.'
'Al met al zal het sneller reguleren van schadelijke chemicaliën de negatieve en soms kostbare impact die ze kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu verminderen.'

Moedig geïnformeerde vervanging aan
De andere belangrijke reden om de groeperingsbenadering te gebruiken, is om geïnformeerde substitutie te ondersteunen en de overgang naar groenere chemie te versnellen. Volgens het hoofd van de Computational Assessment Unit van ECHA Mike Rasenberg, is het moeilijk om een ​​definitief antwoord te vinden op de vragen als 'welke chemicaliën zijn veilig?' en 'welke niet?', Er wordt immers voortdurend nieuwe informatie over chemicaliën en hun effecten verzameld. Maar sommige chemicaliën zijn duidelijk veiliger dan andere.

Goede spreiding van werk
'Groepering wordt niet alleen gebruikt om de 'slechtste' stoffen te elimineren door middel van geïnformeerde substitutie, maar het ondersteunt tevens de overgang naar duurzamere alternatieven. Kijken we naar grotere groepen stoffen, dan kunnen we als autoriteiten op basis van de informatie die we vandaag hebben, zeggen welke eigenschappen een chemische stof duurzaam maken', voegt Karhu eraan toe.
Omdat stoffen op verschillende manieren kunnen worden gegroepeerd, is het belangrijk om het werk goed te spreiden. Karhu: 'We moeten de optimale balans vinden om de complexiteit te beheersen. Dit betekent dat we voldoende holistisch naar stoffen moeten kijken, maar niet moeten proberenom alles  te dekken. Indien we chemische overeenkomst in een zeer brede zin beschouwen en ook chemisch niet-gerelateerde stoffen gebruiken die in een vergelijkbare toepassing worden gebruikt, wordt de reikwijdte zo breed dat het nergens meer over gaat.'

Anticiperend
Zelfs stoffen die nog niet op de Europese markt zijn, worden op dit moment in groep beschouwd. Dit om ervoor te zorgen dat alle mogelijke stoffen worden gedekt. En op het moment dat deze stoffen alsnog naar Europa worden gebracht, hoeft dat werk niet meer te worden gedaan.

Alternatieve testmethoden en internationale samenwerking
Alternatieve testmethoden en internationale samenwerking kunnen het groepswerk verder versterken. 'We hebben kennis in huis over alternatieve methoden - met name QSAR's - maar we delen ook gegevens internationaal. We werken samen met andere autoriteiten, zoals de United States Environmental Protection Agency en Health Canada. Allemaal bedoeld om gegevens te verkrijgen over chemicaliën die wij niet hebben. Een voorbeeld: de Amerikaanse autoriteiten hebben enorme hoeveelheden niet-dierlijke metingen dankzij hun toxiciteit voorspellende hulpmiddel ToxCast', aldus Rasenberg.

De gevolgen van nieuwe informatie
Stofgroepen waaraan autoriteiten werken, zijn zeer dynamisch en zullen waarschijnlijk tijdens het proces veranderen. 'Hoe dichter we bij de formele besluitvorming staan, des te meer moeten we ervan overtuigd zijn dat de stoffen in de groep daadwerkelijk bij elkaar horen. Daarbij kan nieuwe informatie leiden dat een stof zowel kan worden "toevoegd aan" als  "verwijdert uit" de groep. Dat is een natuurlijk onderdeel van het proces ', voegt Rasenberg toe.

Minder testen - veel voordelen
Een belangrijk gevolg van de toepassing van de groeperingsbenadering is dat sommige stoffen niet zo zwaar hoeven te worden getest als wanneer ze afzonderlijk zouden worden beoordeeld.
'Al met al zal het sneller reguleren van schadelijke chemicaliën de negatieve en soms kostbare impact die ze kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu verminderen. Maar om te versnellen, kunnen we niet zoveel tests uitvoeren als in het verleden. We moeten dus naar stoffen in groepen kijken om efficiënter te zijn. In het geval we testen kunnen vermijden, kunnen we ook nog eens dieren redden ', concludeert Rasenberg.

Bron: ECHA nieuwsbrief
Lees ook: 'Webinar over de rapportagevereisten voor de nieuwe ECHA REACH-lijst met Kandidaatslijst Database'Reacties