Webinar over de rapportagevereisten voor de nieuwe ECHA REACH-lijst met Kandidaatslijst Database


Dit webinar biedt u een overzicht van de ECHA REACH-lijst met Kandidaatslijst Database en hoe u uw IPC-1752B-standaard voor de supply chain kunt verkrijgen.

Dit webinar biedt een overzicht van de rapportagevereisten voor de nieuwe ECHA REACH-lijst met Kandidaatslijst Database en legt uit hoe uw bedrijf kan bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe IPC-1752B-supply chain-standaard.

Deadlines voor handhaving
De kaderrichtlijn afval (KRA) vereist dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de nieuwe REACH-lijst met Kandidaatslijst Database voor 5 januari 2020 opzet. De EU-lidstaten moeten de KRA-vereisten uiterlijk op 5 juli 2020 in nationale wetgeving hebben omgezet. Voor de industrie is de deadline 5 januari 2021, met mogelijke latere handhaving door de regelgevende instanties van de lidstaten.

bedrijven helpen info uit toeleveringsketen
Om de industrie te helpen reageren op deze uitdagende tijdlijnen, ontwikkelt IPC de nieuwe IPC-1752B standaard voor gegevensuitwisseling in de bevoorradingsketen of supply chain. Deze nieuwe industriestandaard zal bedrijven helpen om de nodige informatie uit hun toeleveringsketens te verzamelen. Zodat ze vanaf de deadline van januari 2021 kunnen beginnen met rapporteren in de ECHA-database voor producten die artikelen bevatten die stoffen van REACH-kandidatenlijst boven 0,1% bevatten.

Aanmelden webinar


Tijdbalk
Na een open branchevergadering in Brussel op 2 oktober om de eerste werkende ontwerp-IPC-1752B-standaard te bespreken, is IPC van plan om op 27 november het definitieve concept voor de industriebeoordeling uit te geven. Zodat opmerkingen van de industrie kunnen worden behandeld tijdens de vergadering van de Amerikaanse IPC-commissie op 3 februari in San Diego. De voorgestelde standaard zal in maart 2020 voor stemming worden uitgegeven. Dan kan de definitieve standaard in juni 2020 worden gepubliceerd. Dit zou bedrijven 6 maanden de tijd geven om de nieuwe IPC-1752B-norm te gebruiken om de eerste gegevensronde van hun toeleveringsketens te verzamelen. Dat ze hun eerste gegevens in de database kunnen indienen in januari 2021.

Zoveel mogelijk advies inwinnen
IPC wil graag zoveel mogelijk industrieel advies inwinnen over de nieuwe IPC-1752B-standaard. Deelname aan het normontwikkelingsproces staat open voor alle organisaties en is gratis. Uw bedrijf hoeft geen lid te zijn van IPC om de vergaderingen voor normontwikkeling bij te wonen en deel te nemen aan het proces van normontwikkeling. ”

Spreker: Aidan Turnbull, directeur, BOMcheck.net.
Bron: Chemicalwatch.comReacties