EU-Commissie zet door met verbod op loodhoudende munitie

Foto: Danny H.
De Europese Commissie heeft ECHA opdracht gegeven om voorstellen te doen om het risico voor mensen en dieren van loodhoudende munitie te minimaliseren. Dit wordt in een persbericht aangekondigd door de overkoepelende organisatie van Europese jachtfederaties FACE. Deze voorstellen hebben betrekking op geweer- en geweermunitie, ook bij sportschieten en loodgewichten die worden gebruikt (sport)vissers. De brief van de Europese Commissie werd op 21 augustus openbaar. ECHA moet ook aandacht besteden aan diergezondheidsproblemen, mogelijke risico's voor jagers die loodhoudende munitie gebruiken en alternatieve materialen.

ECHA zal de komende maanden een dossier hierover publiceren. Vanaf de publicatie heeft ECHA 12 maanden om restitutievoorstellen voor te bereiden. In het geval ECHA verdere actie noodzakelijk acht, zullen voorschriften worden opgesteld om het gebruik van lood in munitie te verbieden of aanzienlijk te beperken. In dit stadium zijn ook belanghebbenden zoals FACE betrokken bij het besluitvormingsproces.

Voorwaarden FACE
FACE steunt een verbod op loodhoudende munitie in waterrijke gebieden, maar acht een algemeen verbod op loodhoudende munitie niet noodzakelijk. Verdere verboden moeten volgens FACE ook in verhouding zijn. Er dient wetenschappelijk bewijs te worden geleverd voor de vermeende risico's van loodhoudende munitie voor de gezondheid van mens en dier.

Lees ook: 'Inconsistenties in zelfclassificatie tonen beperking van CLP-informatie'Reacties