Coatings op biobase: kleine markt met veel potentieel


Biogebaseerde systemen vertegenwoordigen een relatief klein deel van de verf- en coatingsmarkt. Ongeveer 5% op basis van de verkoopwaarde. Desalniettemin zijn veel experts uit de industrie ervan overtuigd dat de vraag naar verven en coatings op biologische basis zal toenemen.

De verf- en coatingsindustrie houdt zich steeds meer bezig met duurzaamheidsinitiatieven, waarvan er een aantal in de hele waardeketen zijn geïntroduceerd. Met deze nieuwe producten probeert de industrie de milieuvervuiling te terug te dringen.

Gebruik van hernieuwbare grondstoffen
Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van oplosmiddelen op basis van bio-harsen, -additieven en -pigmenten vormt vaak de kern bij deze initiatieven. Door de prijsdaling van petrochemische grondstoffen in de afgelopen jaren is het echter steeds minder rendabel geworden om op grote schaal hernieuwbare grondstoffen in te voeren. Daarom moeten deze ‘groene ingrediënten meer bieden dan enkel het etiket ‘bio-based’. Ze moeten domweg ook prestatievoordelen bieden.

Marktomvang geschat op EUR 7 miljard
Biobebaseerde verven en coatings zijn nog steeds een absolute marktniche. George Pilcher van adviesbureau ChemQuest schat de markt voor 100% biobased systemen op 7 miljard euro. Terwijl de wereldwijde verf- en coatingsmarkt in 2018 ongeveer op 141,5 miljard euro  is berekend. De biobased verven en coatings hebben dus slechts een aandeel van ongeveer 5%. Doug Bohn van adviesbureau Orr & Boss ziet de dingen in een soortgelijk licht. Hij is zelfs van mening dat het biogebaseerde marktaandeel minder dan 5% bedraagt. Nog kleiner zelfs als je naar de volumes kijkt.

Verschil van mening
Gérard Zoller van verfmaker Peintures Robin: ‘Ik heb geen concrete cijfers, maar voor mijn gevoel is dat het volumeaandeel ongeveer 1% van de totale markt.’ Dr. Markus Lettau van verfmaker Auro beschouwt dat als een realistische inschatting. Maar in de optiek van Laura Willemsen van grondstoffenproducent Croda kan dat volume iets hoger uitvallen. ‘Op dit moment schatten wij het aandeel biogebaseerde verven en coatings in op 1 tot 3% van het wereldwijde volume.’

Wat is een biogebaseerde coating?
Verbreden we de focus echter naar verven en coatings met slechts een gehalte aan biogebaseerde grondstoffen, is de markt plotseling groter. Dan komt het volume volgens Pilcher uit op ongeveer 10%. Overeenkomend met een financiële waarde van € 14,2 miljard. Tegelijkertijd raken we daarmee de kern van de meningsverschillen met betrekking tot het classificatieprobleem. Want wanneer mag je een coating coating ‘biogebaseerd’ noemen? Als het voor een minimaal deel biogebaseerde stoffen bevat of dient het geheel uit hernieuwbare grondstoffen te bestaan?

Het gevaar van greenwashing
In het geval een klein aandeel hernieuwbare grondstoffen voldoende is om het predicaat ‘biogebaseerd’ te verwerven, bestaat het gevaar van greenwashing. Daarmee wordt het voor consumenten bijzonder moeilijk om weloverwogen beslissingen te nemen. Het maakt immers de weg vrij voor aanbieders om een groenere indruk te wekken dan werkelijk het geval is. Ook al staat is de volledige samenstelling terug te vinden op het etiket. ‘Conventionele fabrikanten zijn nu eenmaal vaak niet in staat om hun belofte te houden en enkel biogene grondstoffen te gebruiken’, aldus Lettau

Wetgeving als aanjager van groei
Willemsen ziet de markt voor biogebaseerde verven en coatings als een groeiend nichegebied. ‘We verwachten de komende jaren verdere groei door wetgeving die de industrie zal dwingen weg te gaan van bestaande grondstoffen en om alternatieven te vinden. Wetgeving staat ook achter de stap om gevaarlijke stoffen te verlaten. om de CO2-uitstoot te verminderen.’

Een wereldwijd, groeiend potentieel
Verschillende marktstudies tonen aan dat een wereldwijd, groeiend potentieel aan klanten bereid is te betalen voor biogebaseerde producten. De verwachting is dan ook dat de vraag naar nieuwe biobased verfoplossingen verder toeneemt. Zowel Willemsen als Klapproth onderschrijft deze opinie. Laatstgenoemde met de aantekening: ‘de groei is echter meer gebaseerd op wetgeving dan op een grotere vraag van klanten’. Ook Zoller is zeer optimistisch over de markt voor verf op biologische basis: ‘Deze markt staat nog in de kinderschoenen omdat de industrie er nog steeds niet wil investeren.Zowel aan de kant van de grondstoffen als aan de kant van de fabrikant. De bottom-up bewegingen echter die uitgaan van de bevolking, overheden en inschrijvers zullen de markt de komende jaren in deze richting dwingen.’ Voor Lettau groeit de markt gestaag, wat ook blijkt uit het feit dat conventionele fabrikanten steeds meer betrokken zijn bij de biogebaseerde grondstoffenportefeuille.

Europa leidend bij nieuwe ontwikkelingen
‘De sterkste vraag naar biogebaseerde verven komt uit Europa’, zegt Fernanda Tavares van grondstoffenfabrikant Cardolite. Willemsen is het ermee eens dat Europa een leider is als het gaat om innovatie en het lanceren van biogebaseerde oplossingen. Vooral in het segment van architecturale verven. ‘De leidende markten in Europa zijn de Scandinavische landen, de Benelux, Duitsland en Frankrijk. In deze landen is een groeiende massa aan consumenten die biologische producten prefereren boven traditionele producten’, aldus Willemsen.

Lees ook: 'Stoffengroepering om risico's van chemicaliën te beheersen'

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!


Reacties